Учениците със Специални образователни потребности от ресурсната група в училището изработват коледни декорации, играчки и картички. […]
На 9 декември от 14.30 ч. в РИОСВ – Смолян се проведе церемония за награждаване на […]
По повод Националната седмица на четенето и националната стратегия за насърчаване на грамотността, учениците от полуинтернатна […]