2-ро място на състезание на МВР – „Да играем безопасно“.
В училището е проведен училищен етап на националната викторина по БДП „Да пазим децата на пътя“ […]