На 15.02.2017 г. във втори час на класа се проведе общоучилищно честване на денят на Левски. […]