Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Момчиловци се включват в инициативите на Кмеството […]