11 май 2018 – участие в национална инициатива “ Розите на България“.
Поднасяне на венци от учениците на 03.март. „Малката Шипка“ – с. Полковник Серафимово.