На 23 април 2016 г. в гр. Смолян се проведе Великденско математическо състезание. Участваха 7 ученици от училището ни: Виктория Кабакова, І клас – получила 71 точки; Елена Стойкова, І клас – 64 точки; Гергана Стефанова, ІІ клас – 32 точки; Нели Кисьова, ІІ клас – 18 точки; Теодор Жекин от ІІІ клас – 33 точки; Мария Суркова от V клас – 17 точки и Кристина Манова, VІ клас- 25 точки.

Наши ученици, класирани на призови места в състезанието по математика:

  • Виктория Енисеева Кабакова, І клас – класирана на ІІІ място
  • Гергана Светославова Стефанова, ІІ клас – класирана на ІІ място.

Поздравления!

Снимки на нашите ученици, участвали във Великденското математическо състезание, 2016