1 юли 1932 г.

Основното образование получава в родното си село, а средното в гр. Пловдив. През 1954 г. завършва Биолого-географския факултет в Софийския университет ,,Св. Климент Охридски”. Тя е първата жена от Момчиловци с висше образование. Няколко години работи като гимназиален учител в гр. Пловдив. От 1962 до 1994 г. е последователно асистент, старши и главен асистент по ботаника към Биологичния факултет на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски”. През 1978 г. защитава докторат в Института по образование ,,Тодор Самодумов” в гр. София. Две години по-късно е доцент по педагогика и психология към Софийския университет ,,Св. Климент Охридски”. Като такава тя шест години преподава във филиала на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски” – гр. Смолян.

Доцент Мария Кабасанова е автор на близо 80 научни статии в областта на дидектиката, Методийката и технологията на обучението по биология. Участва в авторски колективи за учебници и учебни пособия по биология и природознание.