На 15 септември 2015 г в 9,00 ч се откри новата учебна 2015-2016 година. Кметовете на населените места към средищното училище, представители на Община Смолян, ученици, родители, приятели на училището, бивши е настоящи учители бяха гости на тържеството. С химна на Република България и посрещане на училищното знаме се постави началото на тържеството. Учениците представиха литературно- музикална композиция. Ученици от осми и първи клас заедно запалиха огъня на знанието. Група ученици представиха фолклорна програма с гайди и родопски песни. Традиционното хоро беше част от празничното утро. По стар обичай учениците бяха посрещнати с хляб и мед. Първокласниците бяха въведени в училището от класния им ръководител Сийка Карапунова. Директорът пожела спорна и успешна нова учебна година и ползотворно сътрудничество между родители,училище и институции.

Снимки от откриването на учебната 2015-2016 година.