В училището е проведен училищен етап на националната викторина по БДП „Да пазим децата на пътя“ – 2016 на 17.02.2016 г. в класовете на начален етап.

 1. Дейностите в първи и втори класове бяха:
  • Викторина с въпроси, съобразена с учебните програми за съответния клас.
  • Сглобяване на пъзели от пътни знаци- по групи.
  • Отличилите се ученици получиха грамоти.
 2. Дейностите в трети и четвърти класове бяха:
  • Тест с избираеми отговори
  • Сглобяване на пъзели от пътни знаци- по групи

На учениците, справили се без грешка се връчиха грамоти.