На 28 март 2016 г се проведе традиционно тържество по повод ограмотяването на първокласниците – „Празник на буквите“. Влънуващо и интересно се представи един празничен учебен час в първи клас. Учениците показаха своите знания и умения и това, че вече са грамотни. Пяха и танцуваха. Гости на тържеството бяха приятели на училището, родители и учители. Поздравления се отправиха от класния ръководител, децата от ОЗД “Изворче“, начални учители, директорът на училището и родителите на първолачетата.

Снимки от "Празника на буквите" на 1 клас.