На 8 март 2017 г. в ОУ с.Момчиловци се проведе ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“.

Участваха учениците от 1 до 4 клас. Викторината се проведе по класове. Въпросите за всеки клас се подготвиха от учителите, преподаващи безопасност на движението, под ръководството на директора на училището. Те бяха съобразени с одобрените от МОН учебни програми за съответния клас.

Отличилите се учениците получиха грамоти.