8 септември 1929 – 1984 г. Завършил е Института за прогимназиални учители в гр. Пловдив и […]
1 юли 1932 г. Основното образование получава в родното си село, а средното в гр. Пловдив. […]
4 април 1931 г. Прогимназия завършва в с. Момчиловци, а гимназия в гр.Чепеларе. През 1949/1950 г. […]
30 октомври 1932 г. Завършил основното си образование в родното училище. Едва 14-годишен, тръгва с баща […]
25 юли 1933 г. Седми клас завършва в родното село, а след това учи в Гимназията […]
26 април 1934 г. След завършване на VІІ клас през 1948 г. е пазарен в село […]
31 май 1936 г. През 1950 г. завършва основното си образование. Специалността ,,техник-геолог” получава в Минния […]
26 април 1938 г. След завършване на седмокласното си образование учи в Техникума по електротехника в […]