Учениците със специални образователни потребности в училището, под ръководството на ресурсните си учители, подготвят Коледен арт базар.