Учениците от Родопите се прекланят пред саможертвата на Левски за Отечеството – “ за чиста и […]
На 15.02.2017 г. във втори час на класа се проведе общоучилищно честване на денят на Левски. […]
На 23 април 2016 г. в гр. Смолян се проведе Великденско математическо състезание. Участваха 7 ученици […]
На 28 март 2016 г се проведе традиционно тържество по повод ограмотяването на първокласниците – „Празник […]
Учениците от ПИГ №1 с възпитателката Мария Манджукова организираха празник по повод 1 март. Те заедно […]
В училището е проведен училищен етап на националната викторина по БДП „Да пазим децата на пътя“ […]
Днес, 23.12.2015 г. се проведе коледно тържество в училището. Ученици, учители и обслужващ персонал споделиха постна […]
Учениците със Специални образователни потребности от ресурсната група в училището изработват коледни декорации, играчки и картички. […]