Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
Обявление за приключване на обществена поръчка (28.04.2017 г.)
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ТЕЧНО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ГАЗЬОЛ – МАРКИРАН“ ЗА НУЖДИТЕ […]