За поредна година ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Момчиловци се включи  в инициативата на […]
В периода от 20 до 23 март, учениците от четвърти клас, водени от госпожа Манджукова,  караха […]
За втора поредна година, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Момчиловци  кандидатства по НП “ […]
Дейности по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“: – Ден на народните будители; – […]
НП „Заедно в изкуствата и спорта“ Модул 1 „Изкуства“ След одобрението на идейния ни проект, в […]
Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“   Финансиран по Оперативна […]
Целта на програмата е да помогне на възможно най-много деца да овладеят началните умения в ските […]
Проект, финансиран от конкурсната сесия на програма “ ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ  в областта на театралното, танцовото, цирковото […]