Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Момчиловци се включват в инициативите на Кмеството […]
На 8 март 2017 г. в ОУ с.Момчиловци се проведе ученическа викторина по безопасност на движението […]
Слънчевите деца на Момчиловци поддържат патриотичния дух в селото ☺. Изключително представяне на учениците на сцената […]
Прекрасната, красива, ентусиазирана учителка по танци по Проект „Твоят час“ – Кристина Наумоска, заедно с гостите […]
100 години от рождението на отец Константин Канев – духовен водач на село Момчиловци! Час по […]
Дария Захариева Соколова, 5 клас, класирала се за областен кръг на олимпиада по История и цивилизация […]
На 15.02.2017 г. във втори час на класа се проведе общоучилищно честване на денят на Левски. […]
Училището ни участва в общинско и областно състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“, което […]