100 години от рождението на отец Константин Канев – духовен водач на село Момчиловци! Час по […]
Дария Захариева Соколова, 5 клас, класирала се за областен кръг на олимпиада по История и цивилизация […]
На 15.02.2017 г. във втори час на класа се проведе общоучилищно честване на денят на Левски. […]
Училището ни участва в общинско и областно състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“, което […]
На 23 април 2016 г. в гр. Смолян се проведе Великденско математическо състезание. Участваха 7 ученици […]
На 23 април 2016 г. в гр. Смолян се проведе Великденско математическо състезание. Участваха 7 ученици […]
На 28 март 2016 г се проведе традиционно тържество по повод ограмотяването на първокласниците – „Празник […]
Учениците от ПИГ №1 с възпитателката Мария Манджукова организираха празник по повод 1 март. Те заедно […]