Документи за 2021 г.

Правилник за дейността на училището 2020/2021 г.

Етичен кодекс 2020/2021 г.

Бюджет – 2021 г.

Отчет за първото тримесечие на 2021 г.

Отчет второ тримесечие на 2021 г.

Документи за 2020 г.

Бюджет 2020 г.
Заповед – план-прием за I клас, 2020 г.
Отчет за първо тримесечие на 2020 г.
Отчет за второ тримесечие на 2020 г.
Отчет за трето тримесечие на 2020 г.
Отчет към 31.12.2020 г.
Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние

Документи за 2019 – 2020 г.

Отчет за 2019 г.
Бюджет 2019 г.
Етичен кодекс 2019-2020 г.
Годишен план 2019-2020 г.
Организация на учебния ден
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за дейността на училището 2019-2020 г.
Училищен учебен план 1-7 клас

Документи за 2018 – 2019 г.

Отчет за 2018 г.
Бюджет 2018 г.
Училищен учебен план 4 клас
Училищен учебен план 1, 2, 3, 5, 6 и 7 класове
Правилник за вътрешния трудов ред
Етичен кодекс 2018-2019 г.
Правилник за дейността на училището 2018-2019 г.
Годишен план 2018-2019 г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Организация на учебния ден
Спортен календар

Документи за 2017 – 2018 г.

Отчет за 2017 г.
Училищен учебен план за 1 клас
Училищен учебен план за 2 клас
Училищен учебен план за 5 клас
Училищен учебен план за 6 клас
Годишен план 2017-2018 г.
Правилник за дейността на училището 2017-2018 г.
Училищен учебен план 3, 4 и 7 класове

Документи за 2016 – 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за финансовата 2016 г.
Училищен учебен план
Форми на обучение
Мерки за повишаване качеството в образованието
Етичен кодекс 2016-2017 г.
Правилник за дейността на училището 2016-2017 г.
Програма „Превенция ранно напускане“
Програма „Приобщаване“
Стратегия 2016-2020 г.

Документи за 2015 – 2016 г.

Бюджет за 2016 година
Бюджет за 2015 година
Годишен план
Дневен и седмичен режим
Спортен календар

Документи за 2014 – 2015 г.

Отчет за изпълнението на бюджет за финансовата 2015 г.
Бюджет за 2014 година
Годишен план
Дневен и седмичен режим
Спортен календар