Документи

Документи, свързани с дейността на училището.

Документи за 2018 – 2019 г.

Училищен учебен план 4 клас
Училищен учебен план 1, 2, 3, 5, 6 и 7 класове
Правилник за вътрешния трудов ред
Етичен кодекс 2018-2019 г.
Правилник за дейността на училището 2018-2019 г.
Годишен план 2018-2019 г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Организация на учебния ден
Спортен календар

Документи за 2017 – 2018 г.

Отчет за 2017 г.
Училищен учебен план за 1 клас
Училищен учебен план за 2 клас
Училищен учебен план за 5 клас
Училищен учебен план за 6 клас
Годишен план 2017-2018 г.
Правилник за дейността на училището 2017-2018 г.
Училищен учебен план 3, 4 и 7 класове

Документи за 2016 – 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за финансовата 2016 г.
Училищен учебен план
Форми на обучение
Мерки за повишаване качеството в образованието
Етичен кодекс 2016-2017 г.
Правилник за дейността на училището 2016-2017 г.
Програма „Превенция ранно напускане“
Програма „Приобщаване“
Стратегия 2016-2020 г.

Документи за 2015 – 2016 г.

Бюджет за 2016 година
Бюджет за 2015 година
Годишен план
Дневен и седмичен режим
Спортен календар

Документи за 2014 – 2015 г.

Отчет за изпълнението на бюджет за финансовата 2015 г.
Бюджет за 2014 година
Годишен план
Дневен и седмичен режим
Спортен календар