„Дарове от планината“, „Родопа-планината на Орфей“

Снимки с ученически произведения и изложбата на І клас.