Ден на християнското семейство, 2015 г.

Снимки от честването на празника „Ден на християнското семейство“.