Коледна работилница, 2015 г.

Учениците със специални образователни потребности в училището, под ръководството на ресурсните си учители, подготвят Коледен арт базар.