Празник на буквите, 2016

Снимки от „Празника на буквите“ на 1 клас.