Празник на буквите в първи клас

Празник на буквите в първи клас.