Състезание по безопасност на движението

Снимки от проведената викторина по БДП