Честване на 180 годишен юбилей – набирателна сметка

Училището разкри набирателна сметка за събиране на средства за подпомагане дейностите по честване на 180 годишния юбилей на училището, който ще се чества през май 2019 г.

Титуляр: ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, С. МОМЧИЛОВЦИ
БУЛСТАТ: 000608020
IBAN: BG81IABG74913350009001
BIC: IABGBGSF
Валута: BGN

Благодарим Ви за подкрепата, приятели и радетели на образователната кауза!

Важно съобщение във връзка с извънредното полежение в страната

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Откриване на Новата учебна година 2018/2019

Да е спорна и благодатна новата учебна година! В деня на Вяра, Надежда и Любов, с много очаквания за успехи, започнваме юбилейна учебна година, в която отбелязваме 180 години училище в Момчиловци. Приемаме идеи и спомоществователства от приятелите на училището.

ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

Галерия.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ на олимпиади за учебната 2017/2018 година

 • Дария Захариева Соколова, 5 клас, класирала се за областен кръг на олимпиада по История и цивилизация
 • Здравко Живков Терзиев, участвал в националния кръг на XIV Олимпиада по география и икономика 27-29 април 2018 г. Стара Загора

Данни за публичните изяви през месец декември, 2017 по проект „Твоят час“

На 18.12.2017 г от 15:30 часа в Народно читалище „Светлина 1925“ в с. Момчиловци се проведе училищно тържество с две публични изяви по проекта. Изяви на Група за извънкласни дейности в трети клас на ОУ -„Английски език – лесен и интересен“ с ръководител Ралица Такова- учител на щат в училището и Група за извънкласни дейности в първи клас на ОУ – „Сръчни ръце“ с ръководител Теодора Хаимова – учител на щат в училището. Целта на публичната изява е показване на резултатите от дейностите на групите, мотивиране на учениците за по-нататъшни успехи, придобиване на увереност в събственинте си възможности, изява на талантите и способностите на участниците пред обществеността и целия училищен екип.

Форматът е изложба на ученическа продукция, направена в групите през изминалите часове. Изложбата ще остане в читалището до големия новогодишен концерт в селото – на 30.12.2017г, който ще бъде посетен от хората в селото и много гости-туристи.

Поздрав към събитието поднсоха група по интереси „Народни танци“ с ръководител Кристина Наумоска – физическо лице.

Специално поканени гости на изложбата бяха: кметът на с. Момчиловци – Сийка Суркова, Председателят и секретарят на читалището, учители и служители на училището, децата и учителите от Детската градина в селото.