Списък на учителите от 1838 г. до наши дни.

1838-1912 година

Име, презиме и фамилия Години на учителстване Месторождение
Йеромонах Григорий (Поп Глигорко) 1838-1840, 1844/45 Атон, Гърция
Костадин Къркалията 1840-1843 Асеновград
Паскал Георгиев Бакларев 1843/1844 Момчиловци
Георги Петров /Шукерски/ 1845/1846 Момчиловци
Димитър Тьольковски 1846/1847 Райково
Васил Аврамов 1848-1850 Момчиловци
Стайко Михалев /Бояджиев/ 1850-1860 Момчиловци
Тодор Полидовски 1860-1866 Момчиловци
Саво Димитров Киряков 1867-1875 Момчиловци
Коста Мешов 1876 до м.март Момчиловци
Михал Бакларев 1876-1878 Момчиловци
Велко Ст. Касъков 1878-1910 Момчиловци
Васил Кръстанов 1881-1883 Чепеларе
Никола Бакларев 1884 до есента Момчиловци
Панайот Миховски 1884-1891 Момчиловци
Георги Солаков 1885/86, 1889/90 Момчиловци
Димитър Иванов 1885/86, 1889-1891 Манастир
Атанас Златарев 1884/1885
Петър Попгеоргиев 1884/1885 Момчиловци
Костадин Кабасанов 1889-1897 Момчиловци
Христо Макрелата 1882/1883 Чокманово
Вълко Шишманов 1900 Славейно
Никола Янев 1901-1908 Момчиловци
Никола Хасъиванов 1907-1909 Устово
Георги Николов 1908/09 ,1910-1912 Момчиловци
Дона Томова 1909/1910 Арда
Никола Гаджев 1910/1911 Момчиловци
Рада Георгиева Вълкова 1911-1912 Чепеларе

1912-1921 година

Име, презиме и фамилия Година на учителстване Месторождение
Георги Николов 1910-1921 Момчиловци
Рада Георгиева Вълкова 1916-1920 Чепеларе
Александър Стр. Топалов 1913-1915 Дебър, Македония
Катина Кузм. Коруева 1913-1916 Райково
Анастас Дорков 1916-1918 Смолян
Елена Стамова 1918-1921 Хасково
Тома Стоянов /Садукей/ 1913- 02.1914 Райково
Тодор Бакларов 1918-1919 Габарево
Ташо Тодоров Щърбанов 1919/1920 Райково
Тома Шишков 1920/1921 Куклен
Яко Николов Кръстев 1920/1921 Асеновград
Костадин В. Шишманов м.01-06.1921 Славейно

Главни учители: Георги Николов, Катина Коруева и Анастас Дорков

Прислужници: Шина Никова, Стана Христева, Добра Недева


1921-1944 година

Име, презиме и фамилия Години на учителстване Месторождение
Начални учители
Георги Николов 1921-1931 с. Момчиловци
Eлена Стамова 1921-1923 Хасково
Траян Златанов 1921-1937 Асеновград
Руси Костов 1921/1922 Сливен
Веса Маринова 1921/1922 Русе
Екатерина Георгиева 1922/1923 гр. Одрин
Рада Георгиева Вълкова 1922/1923 гр. Чепеларе
Евка Коцева 1923-1926 гр. Щик, Македония
Васил Банков 1923-1925 с. Орешак, Троянско
Марин А. Макаков 1924-1926 с. Павелско
Руса Тодорова 1924/1926 гр. Варна
Мария Хайлязова 1924/1926 с. Драганово
Рада Петкова 1925-1927 Стара Загора
Милана Шикова 1925/1926 Велико Търново
Руси Д. Шиков 1925/1926 Велико Търново
Магдалина Я. Пенчова 1925/1926 гр. Конуш, Македония
Иван Я. Попниколов 1925/1927 Момчиловци
Виден Иванов 1926/1927 Русе
Ивана Колева Вълчева 1926- 1933 Стара Загора
Ивана Караиванова 1926-1934 Павел баня
Богдана Богданова /Моллова/ 1927-1929 Казанлък
Стойка Христева /Хаджиева/ 1927/1928 с. Плодовитово
Яко Николов Кръстев 1921/1922 Асеновград
Рачо Петров Петков 1926/1927 Караваница
Петър /Пенчо/ Рачев 1929-1932 Павел баня
Стефана Иванова Георгиева 1928/1929 Пловдив
Гана Христова Мутафова 1927-1930 Овчи пазар
Стефан Илиев Торданов 1928 с. Павел баня
Борис Христев Амуджиев 1928/1929 с. Павелско
Сивко Попконстантинов 1929-1935 с. Момчиловци
Гена Ст. Попконстантинова 1932-1935 с. Павел баня
Гана Г. Терзиева 1929/1930 гара Скобелево
Лалка М. Митева 1930-1932 с. Павел баня
Никола Г. Николов 1930-1934 с. Момчиловци
Господин Г. Митрев 1931/1932 Западно Шивачево
Стоян К. Глухаров 1932-1934 Голямо Дряново
Анна Т. Дянкова 1932/1933 с. Шипка
Атанас Т. Андреев 1932/1933 Чепеларе
Илия Попсавов 1934-1949 с. Момчиловци
Василка Ст. Славова 1935-1938 Казанлък
Деля П. Краева 1936-1940 Шумен
Поликрена П. Куртева 1935/1936 Видин
Георги Димитров Киров 1937/1938 с. Присово
Весела Хр. Симеонова 1937/1938 Пловдив
Димитър Манолов Таков 1937-1939 Чепеларе
Елисавета Д. Костова 1938/1939 Бутан, Оряховско
Пена Павлова Атанасова 1939/1940 Кнежа, Оряховско
Павел Атанасов Крачунов 1939/1940 Етрополе
Мария Паскалева Баталова 1941/1942 Чепеларе
Руса Анд. Мандова 1941/1942 Момчиловци
Никола Панайотов Николов 1941 Смолян
Магдалена Пенчова 1925/1926 Кукуш, Македония
Ангелина Т. Чакърова 1942/1943 Райково
Бона Н. Илиева 1933/1934 Севлиево
Прогимназиални учители
Георги Железаров 1921/1922 Първенец
Лала Мараджиева 1922/1923 Казанлък
Радуил /Рачо/ Николов 1923-1926 Караваница
Димитър Коцев 1923-1926 Щик, Македония
Пенчо Пенчоков 1924-1926 с. Цинга
Димитър Тодоров 1925/1926 Русия
Иван Г. Иванов 1926-1931 Царско село
Петър Лингорски 1922-1924 Троян
Георги Каназирски 1923-1926 Пловдив
Михаил Духнев 1926/1927 Казанлък
Иван Атанасов Ванев 1926/1927 Крушово
Иван В. Моллов 1927-1929 Зиргини
Захарина Атанасова /Иванова/ 1927/1928 Стара Загора
Иван Попниколов 1929-1935 Момчиловци
Стайко Попконстантинов 1929-1933 Момчиловци
Стефана Н. Филипова /п.Николова/ 1933-1941 Пловдив
Стефан Бобоцов 1930-1933 Павелско
Костадин Варталов 1931/1932 с. Секирчево
Мара Апостолова 1932/1933 Асеновград
Мара Христова 1933/1934 Ловеч
Ганчо Краев Ганчев 1934-1940 Веригово
Стефан Славов 1935-1937 Стара река
Димитър Георгиев Маламов 1936-1944 Момчиловци
Дечо Костадинов Диев 1936-1938 Устово
Георги Д. Киров 1937/1938 Пригово
Стратю Т. Христев 1937/1938 Г. Луково
Георги Хр. Ценов 1938/1939 Бресте
Красимира Йорд. Попова 1938/1939 София
Тодора Г. Пашева 1938-1940 Троян
Веса Николова Георгиева 1939-1943 Бургас
Атанас Д. Мюзинов 03-06.1941 Чилингирово
Георги Н. Гаджев 1940-1944 Момчиловци
Митра А. Мандова /Маламова/ 1941-1944 Момчиловци
Паскал Г. Канев 1941/1942 Момчиловци
Стойка Иванова Брайкова 1943/1944 Копривщица
Анастасия Ст. Чешитева 1943/1944 Проглед
Веса Хр. Симеонова 1938/1944 Пловдив
Ангел Попконстантинов 1923/1924 Негован, Солун
Директори
Траян Златанов 1921-1923, 1926-1928
Димитър Коцев 1923-1925
Димитър Тодоров 1925-1926
Иван Моллов 1928-1929
Стайко п.Константинов 1929-1930
Стефан Бобоцов 1930-1932, м. 01-12. 1933 г.
Сивко Попконстантинов 1932-1933
Иван Попниколов 1934-1935
Стефан Славов 1935-1936 – сред. директор
Ганчо Краев 1936-1940 – сред. директор
Димитър Г. Маламов 1941-1944 – сред. директор

 


1945-1970 година

Име, презиме и фамилия Години на учителстване Месторождение
Начални учители
Стефка Н. Маламова 1945-1946 Асеновград
Митра Г. Маламова 1945-1953 Момчиловци
Гена С. Кабасанова 1945-1951 Момчиловци
Илия Попсавов 1945-1950 Момчиловци
Костадин Т. Карапаунов 1946/1947 Момчиловци
Руса Г. Тодорова 1947-1949 Соколовци
Тодорка Ив. Кръстева 1949/1950 с. Ботево, Оряховско
Паскал К. Арнаудов 1949-1970 Момчиловци
Роза Ст. Сотирова 1948/1949 Чепеларе
Цветана В. Сиракова 1948/1949 Стършел, Пирдопско
Елена Ат. Маламова 1949/1950 Момчиловци
Мария Р. Попниколова 1949-1952 Райково
Сийка Гайдарова 1949-1960 Момчилвци
Венера П. Анилова 1951/1952 с. Ботево, Оряховско
Добрина П. Арнаудова 1950-1970 Момчиловци
Надежда С. Фотева 1952-1965 Момчиловци
Стайкя П. Милушева 1962-1970 Момчиловци
Милуш Т. Милушев 1965-1970 Момчиловци
Нанка Б. Мирчева 1958-1959 Момчиловци
Костадин Д. Радичев 1970-1971 Момчиловци
Прогимназиални учители
Руса В. Запрянова 1944-1948 Момчиловци
Паскал К. Арнаудов 1945-1948 Момчиловци
Костадин Н. Мирчев 1945-1970 Момчиловци
Недялка В. Пищалова 1944-1945 Чепеларе
Димитър Г. Маламов 1946-1949 Момчиловци
Тодор Ил. Данчев 1946/1947 Соколовци
Екатерина В. Балджиева 1947/1948 Чепеларе
Георги К. Мандов 1949/1950 Момчиловци
Валкана Т. Попсавова 1949-1955 Момчиловци
Костадин Ж. Арнаудов 1948/49, 1969 Момчиловци
Димитър Г. Райчев 1948-1950 Чепеларе
Фотя Ат. Попсавова 1948-1962 Момчиловци
Анастасия Ст. Чешитева 1945/1946 Райково
Мария Р. Попниколова 1949-1952 Райково
Йордан Сп. Фотев 1949/1950 Момчиловци
Севдалина Кабакова 1950/1951 Маринкостиново
Тодор П. Гайдаров 1950-58, 1960-62 Момчиловци
Петър В. Анилов 1950/1951 Момчиловци
Костадин И. Боюклиев 1952/1954 Райково
Стайко В. Базелков 1955/1956 Смолян
Никола Г. Николов 1962-1970 Момчиловци
Васил Н. Гаджев 1962-1970 Момчиловци
Ирина Т. Арнаудова 1961-1970 Момчиловци
Никола Р. Гаджев 1961-1969 Момчиловци
Костадин Г. Кюлханов 1956-1970 Момчиловци
Радка Н. Гаджева 1961-1970 Момчиловци
Шина М. Величкова 1966-1970 Момчиловци
Мария К. Кумчева 1968-1970 Момчиловци
Радка Ив. Такова 1966-1970 Момчиловци
Цветана В. Сиракова 1948/1949 Райково
Мария Бекярова 1955/1956 Пловдив
Стойка Ив. Брайкова 1943/1945 гр. Копривщица
Невена Г. Копчева 1951/1952 Карлово
Радка Манова /Ганчева/ 1951/1952 Карлово
Костадин Сариев 1946/1947 Соколовци
Илия Попсавов 1951/1952 Момчиловци
Злата С. Дзанева 1952/1953 Брезово
Елена В. Караманолева 1952/1953 Момчиловци
Мария С. Маламова 1956/1957 Момчиловци
Елена П. Никова 1947/1948 Момчиловци
Янка М. Пичурова 1969-1970 Момчиловци
Динко А. Ковачев 1970-1971 Момчиловци
Мария Ковачева 1970-1971 Момчиловци
Христо Ф. Табаков 1945/1946 Смолян
Радка Г. Копчева 1951/1952 Карлово
Директори
Илия Попсавов 1944-1947 с прекъсване
Недялка Пишалова 1.І-16.V.1945
Руса В. Запрянова 1.І-4.11.1946
Димитър Маламов 1944-1949 с прекъсване
Валкана Попсавова 1949-1952
Паскал Арнаудов 1952-1954
Костадин Мирчев 1954-1956, 1958-1960
Тодор Гайдаров 1956-1958, 1960-1962
Никола Р. Гаджев 1962-1968
Мария К. Кумчева 1968-1970
Помощен персонал
Стоян Дечев Велков 1933-1963
Костадин Д. Карачолов 1954
Мария Н. Маринска 1955-1965
Костадин Ив. Хорев 1961-1968
Мария Д. Топузова 1965-1970
Тодора Д. Велкова 1951
Никола И. Павлов 1968-1971
Хуба Ив. Хорева 1962-1970
Добра Ил. Ингилизова 1963-1970
Шина Щ. Маламова 1966-1970
Велика Павлова 1967-1970
Цветана Параскова 1965-1970
Иван Т. Карапунов 1969-1970

 


1971-1992 година

Име, презиме и фамилия Години на учителстване Месторождение
Начални учители
Добрина П. Арнаудова 1971-1987 Момчиловци
Паскал К. Арнаудов 1971-1985 Момчиловци
Милуш Т. Милушев 1971-1990 Момчиловци
Стайкя П. Милушева 1971-1992 Момчиловци
Костадин Д. Радичев 1970-1975 Момчиловци
Стайкя А. Маринова 1971-1975 Соколовци
Мариола Кюлханова 1975-1992 Момчиловци
Мария П. Карталова 1971/72, 1981-92 Момчиловци
Нанка Мирчева 1981-1991 Момчиловци
Мария Шукерова 1982-1992 Соколовци
Снежана К. Иванова 1976-1978 Пловдив
Екатерина И. Филипова 1977/1978 Смолян
Мария Д. Маринска 1975/1976 Златоград
Славка Н. Стефанова 1986 Смолян
Маргарита Рангелова 1983/1984 Смолян
Марина Пенчева Маринова 1975 Смолян
Тодора К. Манолева 1976 Момчиловци
Сийка В. Карапаунова 1986-1992 Момчиловци
Снежана Г. Маламова 1983-1992 Момчиловци
Прогимназиални учители
Ирина Т. Арнаудова 1971-1987 Момчиловци
Радка Н. Гаджева 1971-1972 Момчиловци
Васил Н. Гаджев 1971-1972 Момчиловци
Никола Р. Гаджев 1974-1989 Момчиловци
Костаин Г. Кюлханов 1971-1981 Момчиловци
Костадин Н. Мирчев 1971- 1985 Момчиловци
Мария К. Кумчева 1971-1992 Момчиловци
Шинка М. Величкова 1971-1979 Момчиловци
Янка М. Пичурова 1971-1983 Момчиловци
Динко А. Ковачев 1971-1991 Момчиловци
Мария П. Ковачева 1971-1989 Момчиловци
Чока Хортева 1971-1981 Соколовци
Ружка П. Гайдарова 1973- 1992 Соколовци
Радка Такова 1971-1992 Соколовци
Елена К. Карачолова 1972-1992 Момчиловци
Костадин С. Вълнев 1971-1992 Момчиловци
Елена П. Канева 1973-1992 Момчиловци
Величка М. Гунчева 1973/74, 1983-92 Момчиловци
Стефка С. Гучева 1972-1992 Момчиловци
Мария М. Калфова 1973-1992 Момчиловци
Стефка Г. Шеневска 1975-1977 Устово
Стефка Ив. Гемишева 1975-1977 Смолян
Руса А. Гайдаджиева 1975-1979 Момчиловци
Мария К. Бръчкова 1978-1980 Устово
Недялка В. Боюклиева 1979-1981 Смолян
Стефка Г. Михалевска 1980 Смолян
Надежда Я. Илиева 1973-1975 Смолян
Мария К. Цветкова 1976-1978 Смолян
Екатерина Параскова 1988/1989 Момчиловци
Мария Г. Костова 1980/1981 Смолян
Елка Хр. Такова 1990-1992 Момчиловци
Дияна Н. Гаджева 1983-1988 Момчиловци
Анета Хр. Стронгелова 1980-1994 Смолян
Мария Седянкова 1984 Смолян
Валентина М. Томова 1987 Смолян
Мария М. Петрова 1987/88 Смолян
Костадин Ж. Арнаудов 1971-1973 Момчиловци
Силвия А. Инджова 1986, 1989/1990 Смолян
Йордана Н. Савова 1988-1992 Момчиловци
Сийка Цацарова 1978 Смолян
Величка Божанова 1972-1974 Смолян
Ана Ан. Иванова 1987/1988 Смолян
Лиляна Г. Бояджиева 1990–1993 Смолян
Анастасия Павлова 1989/1990 Момчиловци
Станка Н. Попсавова 1985-1993 Момчиловци
Директори
Мария Костадинова Кумчева 1968-1992
Никола Райчев Гаджев 1974
Заместник-директори
Ирина Трендрафилова Арнаудова
Ружка Петкова Гайдарова
Помощен персонал (секретар-домакини и зав. администр. техн. служба)
Злата Г. Вълнева 1979-1983
Таня Ив. Иванкова 1983-1984
Юлия Д. Ковачева 1984-1985
Радка Бакларева 1983-1992
Кина Петелкова 1992-1993
Библиотекари
Лиляна П. Мусорлиева 1980-1984, 1988/89
Станка Г. Георгиева 1981/1982
Стефка Д. Георгиева 1982
Добрина Б. Ингилизова 1983/1984
Медицински сестри
Цонка Каневска
Елена Величкова
Илиана Пичурова
Прислужници – чистачи
Величка Н. Павлова 1967-1987
Рада К. Георгиева 1971-1995
Хуба Х. Хорева 1971-1981
Рада Г. Кермедчиева 1971-1983
Добра Ингилизова 1971-1980
Веса Ив. Маринова 1980-1987
Павлина Гаджева 1981-1995
Шина Ст. Петелкова 1980-1990
Иванка Маринска 1987-1992
Радка Д. Каневска 1991/1992
Руса К. Цветкова 1979-19??
Мария Бабугерова 1971-1987
Готвачи и работници кухня
Цветана Параскова 1971-1983
Мария Радичева 1971
Величка Кермедчиева 1972-1980
Шина Маламова 1971-1981
Ирина Н. Кермедчиева 1971-1973
Мария Р. Топузова 1972-1985
Катя А. Кюлханова ????
Велика Д. Кюлханова 1983-1991
Веса Вангелова ????
Мария Г. Павлова 1993-2007
Руска К. Гунчева
Пантелей Марински – домакин 1971
Стайко Дойчински – домакин 1972????
Цветана Манджукова – домакин 1973-1981
Елена Ил. Каневска – домакин 1981-2007
Майстори работилница и поддържка
Никола Ил. Пичуров 1981-1982
Иван К. Насташов 1982-1994
Костадин Н. Кисьов 1982-1983
Костадин Т. Милков 1983-1984
Други специалисти
Иван К. Карапаунов 1969-1996
Райчо К. Данчев – шофьор 1971-1975
Персонал на пионерската хижа ,,Момина вода”
Костадин Ив. Мърхов 1968-1973
Христо К. Мърхов 1973-1993
Цветана К. Мърхова 1973-1993
Елена Кировска 1995-2007
Анастас Кировски 1995-2007

 


1992-2014 година

Име, презиме и фамилия Години на учителстване Месторождение
Учители
Величка Гунчева 1992-2010 Момчиловци
Радка Ив. Такова 1992-2000 Момчиловци
Костадин С. Вълнев 1992-2004 Момчиловци
Стефка С.Гучева 1992-2011 Момчиловци
Мария М. Калфова 1992-2008 Момчиловци
Елена П. Канева 1992-2008 Момчиловци
Елена К. Карачолова 1992-2006 Момчиловци
Елка Х. Такова 1992-2014 Момчиловци
Маргарита Шукерова 1997-1999 Бостина
Полина Георгиева 2003-2005 Смолян
Величка Костова 2003-2007 Смолян
Цонка Маркова 1999-2003 Смолян
Таня Ив. Недева 1998-2014 Момчиловци
Мария П. Кетева 1995-2014 Момчиловци
Стайкя П. Милушева 1992-1995 Момчиловци
Мариола Кюлханова 1992-2008 Момчиловци
Мария К. Карталова 1992-2007 Момчиловци
Сийка Карапаунова 2000-2014 Момчиловци
Мария Хр. Шукерова 1992-2014 Соколовци
Станка Т. Кабасанова 1995-2014 Момчиловци
Мария Т. Манджукова 1993-2014 Момчиловци
Йорданка К. Ташева 1993/1994 Смолян
Ана А. Богданова 1995-1996 Момчиловци
Николина Т. Попсавова 1995-1997 Момчиловци
Мария Л. Тимова 1995-1996 Смолян
Екатерина Параскова 1995-1999 Момчиловци
Тоска Г. Каневска 1996 Момчиловци
Емилия Т. Кермедчиева 1996/1997 Момчиловци
Снежана Г.Маламова 1992-2012 Момчиловци
Сребра С. Сиракова 1996/1997 Смолян
Мария Р. Цветкова 1998-2002 Момчиловци
Ани Н. Мирчева 1999-2003 Момчиловци
Радка Т. Георгиева 1999-2001 Момчиловци
Мария Р. Симитчиева 2000-2002 Момчиловци
Галя М. Паскалева 2000-2001 Момчиловци
Елена Г. Киндова 1999-2000 Смолян
Илиана С. Монева 2005-2014 Смолян
Лиляна Арнаудова 2006-2011 Момчиловци
Мария Ив. Кумецова 2008-2014 с. Кутела
Малинка Вес. Кисимова 2010-2014 с. Кутела
Катя Йорданова Рангелова 2008-2014 Смолян
Мая Иванова 2012- юни 2015 Смолян
Красимир Арсов 2010-2014 Смолян
Бисер Маневски 2011-2014 с. Кутела
Мария П. Маламова 2007-2008 с. Момчиловци
Яна Бечева 2012-2014 Смолян
Помощен персонал
Георги П. Пичуров 1998-2003
Никола Р. Гаджев 1995-1998
Иванка Маринска 1992-2014
Сийка Караманолева 1998-2012
Дора К. Мандова 1995-1996
Дора М. Вълчева 1995-1998
Елена Ив. Андреева 1998-1999
Елена К. Манджукова 2000-2001
Кина П. Петелкова 1992-2007
Иван Д. Николов 2003-2014
Елена И. Каневска 1992-2007
Мария Г. Павлова 1992-2007