На вниманието на фирми-изпълнители на ремонтни дейности: Ремонт на физкултурен салон