ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

  • Анастасия Чаталбашева – родител – председател
  • Анастасия Канева – родител
  • Дафина Кабасанова – родител
  • Кирил Радичев – родител
  • Веска Жекина – представител на финансиращия орган


Резервни членове:

  • Цветелина Грибачева – родител
  • Добринка Германова – представител на финансиращия орган