Дата – цел Решения
02.11.2016 г. – избор на председател

 

  1. Мария Плеснева – родител да бъде председател на ОС.

15.02.2023г. Общо събрание за избор на Обществен съвет.   Мандат 15.02.2023г – 14.02.2026г

Състав на избрания на 15.02.2023 година ОС

Анастасия Чаталбашева – родител – председател
Анастасия Канева – родител
Дафина Кабасанова – родител
Кирил Радичев – родител
Веска Жекина – представител на финансиращия орган


резервни членове:
Цветелина Грибачева – родител
Добринка Германова – представител на финансиращия орган