Дата – цел Решения
02.11.2016 г. – избор на председател
  1. Мария Плеснева – родител да бъде председател на ОС.