Учители

Име и фамилия В училището от Длъжност От населено място
Галя Маринова – Паскалева 2019 Директор Момчиловци
Николина Василева 2020 Учител в начален етап с английски език Момчиловци
Мария Манджукова 1993 Старши учител в начален етап Момчиловци
Мария Кетева 1995 Старши учител в начален етап Момчиловци
Теодора Хаимова 2016 Учител в начален етап Смолян
Галина Касамска 2018 Учител – дейности целодневна организация на учебния ден Смолян
Малинка Кисимова 2010 Старши учител по история и цивилизация, география и икономика, технологии и предприемачество, изобразително изкъство Кутела
Мария Кумецова 2008 Старши учител по български език и литература Кутела
Станка Кабасанова 2004 Старши учител по физическо възпитание и спорт, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда Момчиловци
Таня Недева 1998 Старши учител по математика, физика, информационни технологии, компютърно моделиране Момчиловци
Радка Андреева 2018 Учител по английски език Момчиловци
Илияна Монева 2005 Старши учител – дейности целодневна организация на учебния ден Смолян
Бисер Маневски 2011 Учител по музика Кутела

Непедагогически персонал

Име и фамилия В училището от Длъжност
Мария Янчева 2008 Счетоводител
Искра Ковачева 2008 Секретар
Иванка Маринска 1987 Чистач
Костадин Маргаритов 2017 Огняр и поддръжка
Желязко Ангелов 2010 Шофьор на училищен автобус
Валентин Тарънски 2016 Шофьор на училищен автобус