Учители

Име и фамилия В училището от Длъжност От населено място
Елка Такова 1990 Директор; Старши учител по английски език Момчиловци
Сийка Карапаунова 1986 Старши учител в начален етап Момчиловци
Мария Кетева 1995 Старши учител в начален етап Момчиловци
Мария Шукерова 1982 Старши учител в начален етап Соколовци
Катя Рангелова 2008 Старши учител в начален етап, английски език Смолян
Малинка Кисимова 2010 Старши учител по история и цивилизация и география и икономика Кутела
Мария Кумецова 2008 Старши учител по български език и литература Кутела
Станка Кабасанова 2004 Старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда Момчиловци
Таня Недева 1998 Старши учител по математика Момчиловци
Красимир Арсов 2010 Старши учител по английски език Смолян
Мария Манджукова 1993 Старши възпитател Момчиловци
Илияна Монева 2005 Възпитател Смолян
Бисер Маневски 2011 Учител по музика Кутела
Дичо Шукеров 2015 Учител по ИТ Момчиловци
Елена Кетева 2015 Ресурсен учител от Ресурен център гр.Смолян Момчиловци
Елена Каневска–Андреева 2015 Психолог от Ресурсен център гр.Смолян Момчиловци
Слава Андреева 2015 Логопед от Ресурсен център гр.Смолян Момиловци

Непедагогически персонал

Име и фамилия В училището от Длъжност
Мария Янчева 2008 Счетоводител
Искра Ковачева 2008 Секретар
Димитрина Топузова 2011 Чистач
Иванка Маринска 1987 Чистач
Иван Николов 2003 Огняр и поддръжка
Желязко Ангелов 2010 Шофьор на училищен автобус
Младен Горялов 2010 Шофьор на училищен автобус