11 май 2018 – участие в национална инициатива “ Розите на България“.