Основател на училището в с.Момчиловци е светогорският монах Григорий, който е и първият учител. Това става в 1837/38 година по ведение на отец Константин Канев.

Първият учител, въвел обучение на български език, донесъл български книги на 23.01.1867 г., е даскал Сава Димитров Киряков от Чепеларе. Освен богослужебни книги, учениците изучават смятане и писане. Обучението е в обща стая /метохът/.

Документи 2024 г   Бюджет 24 Отчет първо тримесечие 2024 г  
На 22 декември 2023 година коледарите от ОУ „Св. Св. Кирил и […]
На 22 ноември, учениците, участвали в есенния кръг на Многознайко-„Аз знам английски“, […]
В продължение на 10 дни, ученици, учители и помощен персонал от ОУ […]
Свържете се с нас!
Адрес:
4750 с. Момчиловци, Община Смолян
Телефон: +359877051371, +35930232226
Email: info-2100122@edu.mon.bg