Основател на училището в с.Момчиловци е светогорският монах Григорий, който е и първият учител. Това става в 1837/38 година по ведение на отец Константин Канев.

Първият учител, въвел обучение на български език, донесъл български книги на 23.01.1867 г., е даскал Сава Димитров Киряков от Чепеларе. Освен богослужебни книги, учениците изучават смятане и писане. Обучението е в обща стая /метохът/.

Събитие по проект НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“
Събитие по проект НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“  
На 17 октомври стартираха заниманията на групата за народно пеене с ръководители […]
На 8. и 9. октомври наши гости бяха представители на образователната платформа […]

Свържете се с нас!

Адрес: 4750 с. Момчиловци, Община Смолян
Телефон: +359 3023 2532; +359 3023 2226
Email: ou_momchilovci@abv.bg