Основател на училището в с.Момчиловци е светогорският монах Григорий, който е и първият учител. Това става в 1837/38 година по ведение на отец Константин Канев.

Първият учител, въвел обучение на български език, донесъл български книги на 23.01.1867 г., е даскал Сава Димитров Киряков от Чепеларе. Освен богослужебни книги, учениците изучават смятане и писане. Обучението е в обща стая /метохът/.

Под ръководството на госпожа Андреева и госпожа Манджукова, учениците от първи, втори, […]
Деня на числото Пи. Празникът се чества на 14 март и е […]
“Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.” […]
На 15.02.2023 година, от 18:00, в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил […]
Събитие по проект НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“
Свържете се с нас!
Адрес:
4750 с. Момчиловци, Община Смолян
Телефон:
+359 3023 2532; +359 3023 2226
Email: ou_momchilovci@abv.bg