Основател на училището в с.Момчиловци е светогорският монах Григорий, който е и първият учител. Това става в 1837/38 година по ведение на отец Константин Канев.

Първият учител, въвел обучение на български език, донесъл български книги на 23.01.1867 г., е даскал Сава Димитров Киряков от Чепеларе. Освен богослужебни книги, учениците изучават смятане и писане. Обучението е в обща стая /метохът/.

В продължение на 10 дни, ученици, учители и помощен персонал от ОУ […]
Йордан Яръмов от 5. клас  и Красимира Бойчева от 3. клас са […]
Благодарим на РС ПБЗН Смолян! Благодарим на Началник РС ПБЗН Смолян Васил […]
„Вече сме грамотни!“ – Празник на буквите, подготвен под ръководството на госпожа […]
В периода от 20 до 23 март, учениците от четвърти клас, водени […]
Свържете се с нас!
Адрес:
4750 с. Момчиловци, Община Смолян
Телефон: +359877051371, +35930232226
Email: info-2100122@edu.mon.bg