Педагогически персонал

Име и фамилия В училището от Длъжност
Галя Маринова – Паскалева 2019 Директор
Николина Василева 2020 Учител в начален етап с английски език
Мария Манджукова 1993 Старши учител в начален етап
Мария Кетева 1995 Старши учител в начален етап
Теодора Хаимова 2016 Учител – дейности целодневна организация на учебния ден
Галина Касамска 2018 Учител – дейности целодневна организация на учебния ден
Славка Палагачева 2024 Учител по  география и икономика – лектор
Мария Кумецова 2008 Старши учител по български език и литература, история и цивилизации и музика
Станка Кабасанова 2004 Учител  биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, човекът и природата – лектор
Таня Недева 1998 Старши учител по математика, физика, информационни технологии, компютърно моделиране
Радка Андреева 2018 Учител по английски език, технологии и предприемачество
Цветелина Кадева 2023 Учител по изобразително изкуство – лектор
Йорданка Караманолева

Екатерина Милушева

2011

2023

Психолог

Ресурсен учител

Непедагогически персонал

Име и фамилия В училището от Длъжност
Мария Янчева 2008 Счетоводител
Искра Ковачева 2008 Секретар
Желязко Ангелов 2010 Шофьор на училищен автобус
Костадин Маргаритов 2017 Огняр и поддръжка