Педагогически персонал

Име и фамилия В училището от Длъжност
Галя Маринова – Паскалева 2019 Директор
Николина Василева 2020 Учител в начален етап с английски език
Мария Манджукова 1993 Старши учител в начален етап
Мария Кетева 1995 Старши учител в начален етап
Теодора Хаимова 2016 Учител в начален етап
Галина Касамска 2018 Учител – дейности целодневна организация на учебния ден
Малинка Кисимова 2010 Старши учител по история и цивилизация, география и икономика, технологии и предприемачество, изобразително изкъство
Мария Кумецова 2008 Старши учител по български език и литература
Станка Кабасанова 2004 Старши учител по физическо възпитание и спорт, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда
Таня Недева 1998 Старши учител по математика, физика, информационни технологии, компютърно моделиране
Радка Андреева 2018 Учител по английски език
Илияна Монева 2005 Старши учител – дейности целодневна организация на учебния ден
Бисер Маневски 2011 Учител по музика

Непедагогически персонал

Име и фамилия В училището от Длъжност
Мария Янчева 2008 Счетоводител
Искра Ковачева 2008 Секретар
Иванка Маринска 1987 Чистач
Костадин Маргаритов 2017 Огняр и поддръжка
Желязко Ангелов 2010 Шофьор на училищен автобус
Валентин Тарънски 2016 Шофьор на училищен автобус