Благодарим на РУО-Смолян, на фондация „За Родопите“, на областния управител г-н Стефан Сабрутев и на Десислава Минчева – Тодорова – чрез вас децата ни се докоснаха до „Мишлето София“.