На 4. октомври наша гостенка беше Фи, водена от Мануела Саркесян и Силвия Тенева. С тяхното гостуване отбелязахме края на, започнатият през миналата учебна година,

проект ВЛЕЗ В ЧАС С ФИ.