На 15.02.2023 година, от 18:00, в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Момчиловци,  ще се проведе Общо събрание за избор на нов Обществен съвет.

Дневен ред:

1. Отчет на дейността  на ОС.
2. Избор на Нов ОС.
3. Други

Заповядайте!