Всички заедно – ученици, родители и учители, се заехме с почистването на училищния двор. Благодарим на доброволците!