На 11.12.2023 година, гост на учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Момчиловци, бе Десислава Тодорова-Минчева с постановката „Сливи за смет“.
Същата бе посрещната с очакване, смях и бурни аплодисменти.
Гостуването е по НП „България-образователни маршрути“