Щастливи мигове и преживяна радост в дните от проектните дейности 5 – 8 март по проект „Научи се да караш ски”. В проекта участва Целева група от 35 ученици от ОУ от ІІ, ІІІ и ІV клас на училището.

Проектът се реализира съвместно чрез МОМН, МФВС и РИО гр. Смолян. 100 % от участниците се научиха да практикуват красивия спорт – СКИ. Благодарим за сътрудничеството!