Учениците със Специални образователни потребности от ресурсната група в училището изработват коледни декорации, играчки и картички. Ученическите творчески работи ще бъдат представени на Коледен арт базар в читалището. Дейностите са организирани екипно от ресурсните учители в училището и читалище „Светлина 1924“ в селото.

Учениците със специални образователни потребности в училището, под ръководството на ресурсните си учители, подготвят Коледен арт базар.