Училището разкри набирателна сметка за събиране на средства за подпомагане дейностите по честване на 180 годишния юбилей на училището, който ще се чества през май 2019 г.

Титуляр: ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, С. МОМЧИЛОВЦИ
БУЛСТАТ: 000608020
IBAN: BG81IABG74913350009001
BIC: IABGBGSF
Валута: BGN

Благодарим Ви за подкрепата, приятели и радетели на образователната кауза!