„- Хитър и прозорлив е… Умен човек, има честни очи, които дълбоко в мене гледат… Ако не бях турчин и не бях миралай, щях да тръгна след този човек!- Ти си луд, Тефик бей! – възкликва Орхан бей. – Неговите дири свършват до бесилото.- Не! Започват от бесилото! Ти нищо не разбираш – ние с тебе живеем, за да умрем. Той умира, за да живее!…“

Пред образа на Васил Левски, пирографиран от Кирил Киров – 3 клас.

С различни изяви в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Народно читалище „Светлина- 1925“, с. Момчиловци отдададе почит към живота и делото на Апостола.

Поклон!