Снимки от откриването на учебната 2015-2016 година.