Снимки от мероприятията, свързани с Националната седмица на четенето, проведени с учениците.