Материална база

Материална база на училището

На вниманието на фирми-изпълнители на ремонтни дейности по зададените параметри. За справки – контакти на училището: Ремонт на физкултурен салон