Учениците от Родопите се прекланят пред саможертвата на Левски за Отечеството – “ за чиста и свята република“. Прочетохме незабравимите стихове от одата на Иван Вазов “ Левски“- точно в 12,00 часа.
Изпълнихме и песента „Кажи ми горо“.

Учениците от Родопите се прекланят пред саможертвата на Левски за Отечеството - "за чиста и свята република". Прочетохме незабравимите стихове от одата на Иван Вазов " Левски"- точно в 12,00 часа.Изпълнихме и песента "Кажи ми горо".