Учениците от Родопите се прекланят пред саможертвата на Левски за Отечеството – “ за чиста и […]
Дария Захариева Соколова, 5 клас, класирала се за областен кръг на олимпиада по История и цивилизация […]