1 юли 1960 г.

След завършване на осми клас учи строителния техникум ,,Никола Й. Вапцаров” гр. Смолян. Продължава образованието си в Софийския университет ,,Св. Климент Охридски” и завършва специалност ,,география”. Във Варненския технически университет придобива втора специалност – ,,право”. В след дипломната си квалификация в УНСС – София специализира ,,Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите” и ,,Публична администрация и евроинтеграция”.

През учебната 1990/91 г. е учителка в Икономическия техникум ,,Карл Маркс” гр. Смолян. От 1991 до 1997 г. е кмет на Кметство – с. Момчиловци, община Смолян. Четири години след това е народен представител в 38-то Народно събрание на Република България. От 2001 до 2003 г. е изпълнителен директор на Центъра за устойчиво развитие на планината в гр. Смолян. През 2003 г. е избрана за кмет на Община Смолян. Едновременно с това е и експерт в 39 Народно събрание.